Våra villkor

 

På denna sida kan du ta del av våra 1. Allmänna villkor för biljetthämtning och köp, 2. Allmänna villkor. 3. Vår Integritetspolicy

Försäljning av evenemangsbiljetter från Reaktlive.com görs av Staytee Comtank AB Org.nr: 556619-1978 Moms/VAT-nummer: SE556619197801 Kontakt: [email protected]

Dessa villkor uppdaterades den 1 januari 2023 och gäller för alla biljetter som hämtas eller köps från detta datum.

Staytee Comtank AB Internettjänst (”Reaktlive.com”), nedan Tjänsten, genom vilken du kan hämta, boka och köpa biljetter till evenemang som streamas till dig som köpare.

1. Personligt bruk

Biljetter får endast köpas eller hämtas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte om inte detta har avtalats separat med ReaktLive.com. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från ReaktLive.com och/eller den ansvariga artisten.

1.2 Mitt konto

För att kunna använda Tjänsten måste du ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får du genom att köpa  biljett på webbsidan. Du är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom du blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamnet och lösenordet. Det är upp till dig att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. ReaktLive kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt.

1.3 Inställda eller flyttade evenemang

ReaktLive ansvarar för att informera via e-mail i det fall ett event ställs in eller flyttas. Vid inställt respektive flyttat evenemang återbetalas biljetten så som ett återköp minus en administrationsavgift om 4% av biljettpriset.

1.3.2 Värdecheck

I samband med flyttade och inställda evenemang kan du som biljettköpare erbjudas en värdecheck som ersättning av biljettvärdet, beslut om en värdecheck erbjuds tas av ReaktLive samt aktuell artist eller kreatör. Erhållen värdecheck kan sedan användas för att köpa biljetter till evenemang av samm artist eller kreatör på ReaktLIve.com

1.4 Köp som strider mot uppsatta villkor

ReaktLive förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto om du som biljettköpare inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå ReaktLives villkor vid biljettköp. Detta gäller bland annat om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Vid makuleringar av sådant skäl återbetalas inte den erlagda serviceavgift eller eventuella distributionsavgifter. ReaktLIve kan även besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Du ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

1.5 Ångerrätt av biljettköp

Reglerna om ångerrätt i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp. Du kan dock ångra en bokning fram till dess att betalning har skett.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. När du registrerar dig samlar vi också information om dig på uppdrag av artistens administration, promotor och skivbolag. Vi kan även dela uppgifterna med dem för att de ska kunna administrera evenemanget och driva marknadsföring enligt deras personuppgiftspolicy.

1.6 Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på köp.

2 Allmänna villkor för ReaktLives tjänster

2.1 Allmänt

ReaktLive förbehåller sig rätten till Tjänsten (Reaktlive.com) och dess innehåll. Du som användare av Tjänsten har ej rätt, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till Tjänsten (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik och musik) utan ett skriftligt godkännande från ReaktLive. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till ReaktLive tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med ReaktLive.

2.2 Laglig användning

Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från ReaktLive. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om du bryter mot ReaktLive villkor kan du förlora rätten att använda Tjänsten. ReaktLive har också rätt att makulera bokningar på webbplatsen om du har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår ReaktLive allmänna villkor.

2.3 Ansvaret för tjänsten

ReaktLive tillhandahåller Tjänsten, som gör det möjligt att boka och köpa biljetter. ReaktLive ansvarar inte för, och kommer inte att kompensera eventuell förlust som uppkommer på grund av driftsavbrott, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som gör användandet av Tjänsten omöjlig eller svår att använda.

2.4 Immateriella rättigheter

Alla varumärken, andra kännetecken, logotyper, texter, innehåll, formgivningsmoment, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara och programprodukter, som återfinns på webbplatsen ReaktLive.com eller i övrigt förekommer/används vid tillhandahållande av Tjänsten är immaterialrättsligt skyddad egendom som ägs av ReaktLive eller av en tredje part som är ReaktLive samarbetspartner. Sådant skyddat innehåll får inte utan föregående tillstånd från ReaktLive eller den samarbetspartner som äger rättigheten ifråga, kopieras, ändras, visas offentligt, licensieras eller överföras.

2.5 Rätten till ändringar

ReaktLive har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i Tjänsten, och begränsa tillgång till Tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. ReaktLive har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av Tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

2.6 Ansvar för tjänster

ReaktLive ansvarar inte för, och kommer inte att kompensera eventuell förlust som uppkommer på grund av driftsavbrott, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som gör användandet av Reaktlive.com omöjligt eller svårt.

2.7 Länkning

Tjänsten innehåller i vissa fall länkar till webbsidor som underhålls av annan än ReaktLive. ReaktLive ansvarar inte för funktionen hos eller innehållet på webbsidor som läkningen sker till.

2.8 Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

3. Sekretesspolicy

Vår integritetspolicy har utformats för att kunna ge dig som användare en så bra upplevelse som möjligt. Om du köper eller hämtar en biljett från oss så kommer vi att använda de uppgifter som du ger oss för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig vid leveransen av den tjänsten och, där så är tillåtetet, hålla dig underrättad om andra evenemang som kan vara av intresse för dig.

Dina val och rättigheter i olika situationer förklaras mer utförligt nedan.

Vilka uppgifter vi har och varifrån vi får dem

Vi samlar in och lagrar olika typer av uppgifter om dig när du köper eller hämtar biljetter eller skapar ett konto och blir medlem i Reakt Live musikklubb. Alternativt registrerar dig för att ta del av vårt nyhetsbrev eller anmäler intresse för ett specifikt event.

Vilka vi delar dina uppgifter med och varför

Vi kan komma att dela dina uppgifter med artisten, promotorn, skivbolag eller annan samarbetspartner relaterad till specifika event.

Dina rättigheter och val

Bland andra rättigheter så kan du välja om du vill motta marknadsföring från oss genom att avregistrera dig vid eventuellt utskick. Du har också rätt att få tillgång till de uppgifter som vi har om dig.

Vård av dina uppgifter

Vi vidtar alltid åtgärder för att tillse att dina uppgifter är skyddade och raderar dem på ett säkert sätt när vi ej längre behöver dem.

Kontakta Oss

Om du har några frågor eller återkoppling om hur vi hanterar dina uppgifter, sekretesspolicy, köpevillkor eller allmänna villkor går det bra att kontakta oss via mail på [email protected].